Różaniec

dla kierowców

 

 

Różaniec

w pracy

 

 

                                   Różaniec

                                   dla rowerzystów

 

 

 

Dla osób z problemem

z pamięcią

 

 

MemoryRosary.pl

Stronę stworzono z pomocą Jezusa i Maryji.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

 

1. Składając zamówienie Klient zawiera ze sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

   przez Sprzedawcę.

2. Dane osobowe umieszczone są w bazie danych i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, zgodnie z polityką prywatności.

3. Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail, który umożliwia kontakt w sprawie złożonego zamówienia.

4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym stanowią ostateczną cenę dla Konsumenta.

5. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

6. Zamówione towary są wysyłane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.

7. Koszty przesyłki zależą od sposobu płatności i wartości zamówienia i obliczane są indywidualnie na stronie z zamówieniem. Kosztami

    przesyłki obciążany jest zamawiający.

8. Zapłata za towar i przesyłkę może być uiszczana za pośrednictwem jednego z systemów płatności on-line.

9. Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu Kupującego z firmą przewozową

    (Poczta Polska S.A.) w celu przesłania za ich pośrednictwem zakupionych produktów.

10. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni i zależy od wyboru dostawcy i od tego, ile trwa wytworzenie produktu będącego

      przedmiotem transakcji.

11. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

12. Zakupione i dostarczone towary są odpowiednio zapakowane.

13. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą. Reklamacje uwzględniane są wyłącznie w uzasadnionych

      przypadkach.

14. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w

      momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem

      protokołu reklamacyjnego.

15. Z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować (odstąpić od zawarcia umowy) w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki

      pod warunkiem, że produkt nie nosi śladów użycia. Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadającej wartości produktu. Pieniądze Klient

      otrzymuje przelewem bankowym lub przy użyciu kanału płatności, który został wykorzystany przy transakcji zakupu. Koszt dostawy

      nie podlega zwrotowi.

16. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (paczka nie została wysłana) istnieje możliwość zrezygnowania ze złożonego

      zamówienia. Należy wtedy skontaktować się ze Sprzedawcą.

17. Oferta jest ważna na terenie Polski oraz jeśli jest możliwość wyboru innego kraju, również za granicą.

18. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

 

Polityka prywatności

 

1. Sprzedawca gromadzi i przechowuje dane Klienta wyłącznie na potrzeby zakupu i obsługi transakcji. Dane Klienta nie będą w jakikolwiek

    sposób przekazane podmiotom trzecim.

2. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania

    lub ich usunięcia.

4. Sprzedawca nie przetwarza danych związanych z kartami kredytowymi. Dane te są pobierane i przetwarzane bezpośrednio przez firmy

    realizujące płatność dla Sprzedawcy, na oddzielnych, zabezpieczonych stronach.